Изкопни работи КРИСИ ТРАНС ЕООД


 

       Добрата ни организация, високата квалификация и модерната техника, която притежаваме и използваме ни позволява за кратко време, комплексно и качествено да изпълним всяка една задача свързана с извършваните от нас дейности.

 

  • Услуги с верижни и комбинирани багери - налични са голям набор от кофи и прикачени устройства;

  • Услуги с челни товарачи, бобкат, валяк;

  • Изкопна дейност, канализационни изкопи, изкопи за огради, дренажи и др.;

  • Масови, обратни и други насипи; 

  • Почистване, подравняване и валиране на терени;

  • Вертикална планировка;

  • Почистване на речни корита и укрепване на свлачища.