Фирмата ни разполага с широка гама от тежкотоварни автомобили, благодарение на което осигурява високото качество и кратките срокове на извършваните услуги. Дейността на фирмата е съобразена с нормативните документи, регламентиращи управлението на отпадъците в Република България и местните разпоредби на Община София.

                                                                                            

  • Извозване на неопасни отпадъци с контейнери - 4, 5, 6 и 8 куб.м.;

  • Извозване на земни маси, строителни отпадъци и биоразградими отпадъци;

  • Транспорт с камиони от 1 до 35 тона;

  • Транспорт с камион с кран до 5 тона;

Индивидуални планове на обслужване и оползотворяване, според нуждите на клиента;
Абонаментно обслужване. Отстъпки за обем.