• Снегопочистване – механизирано;

  • Измиване и оросяване на улици, площадки, паркинги и др.

  • Услуги с цистерни - водоноски

  • Услуги с камион с кран

  • Превоз на тежка техника

  • Превоз на извънгабаритни товари